Bảng giá

Đặc SảnGiáĐóng gói
Mực khô lớn (2 bàn tay, 8 - 10 con/kg)990.000/kgTúi 1kg
Mực khô vừa (1,5 bàn tay, 20 - 25 con/kg)880.000/kgTúi 1kg
Mực khô nhỏ (1 bàn tay, 25 - 30 con/kg)780.000/kgTúi 1kg
Mực một nắng (3 - 4 con/kg)480.000/kgTúi 1kg
Mực rim me
115,000/hộp 500gHộp 500g
Mực sữa rim me
130,000/hộp 500gHộp 500g
Mực sa tế
160,000/hộp 500gHộp 500g